DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

Publicat el 20/09/2017

 

El Dia Internacional de la Niña és un Dia Internacional que se celebra l'11 d'octubre amb l'objectiu de crear consciència sobre la situació de les nenes a tot el món. Va ser aprovat com a Dia Internacional per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2011.

 

La junta de govern de la FEMP va aprovar en la reunió del juliol passat una Declaració Institucional que posa de manifest el compromís dels Governs Locals i el seu paper a l'hora d'implementar polítiques públiques destinades a la protecció, la salut, els drets sexuals i reproductius , l'educació, l'empoderament econòmic i polític i promoció dels drets de les nenes.

 

                                                                                                    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
                                                                                   11 D'OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 2017


El 19 de desembre de 2011, l'Assemblea General de Nacions Unides va establir la data de l'11 d'octubre com el Dia Internacional de la Niña amb l'objectiu de recordar i difondre a tota la societat mundial que al llarg de la història i en l'actualitat milions de nenes a tot el món han patit i segueixen patint marginació i pobresa.

Les circumstàncies de les nenes i les dones han millorat substancialment en les últimes dècades. Actualment, menys dones moren en el part, més nenes accedeixen als sistemes educatius, les taxes de matrimoni infantil estan disminuint, el nombre de dones polítiques ha augmentat i també ho ha fet el nombre de dones que ocupen càrrecs directius en les empreses; però, tot i l'evidència i del llarg i difícil camí recorregut, la igualtat de gènere així com l'apoderament de les nenes i les dones continua sent una promesa incomplerta en la majoria dels llocs del món. I això, malgrat els acords internacionals, els nacionals o els locals.
Per això, cal fer visibles les necessitats invisibles i denunciar les desigualtats, les diferents formes de discriminació i abús que pateixen les nenes i posar en relleu la transcendència de garantir els seus drets.

En l'actualitat hi ha 1.100 milions de nenes, un poderós grup que pot donar forma a un món sostenible i millor per a tothom. Per a això, cal implementar polítiques públiques destinades a la protecció, la salut, els drets sexuals i reproductius, l'educació, l'empoderament econòmic i polític i promoció dels drets de les nenes ja que és una qüestió essencial de justícia i igualtat.

Els reptes i problemes fonamentals com la pobresa, els matrimonis precoços, l'educació, la desigualtat o la violència contra les dones requereixen d'accions que incloguin metes fonamentals per aconseguir la igualtat de gènere i reforçar la participació de les dones i les nenes.

Per tot això, els Governs Locals reunits a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies volen fer una crida perquè se sumin a la commemoració del Dia Internacional de la Niña i a treballar per la defensa dels drets de les nenes a Espanya i el món.

Recordant la frase de Kofi Annan, exsecretari general de l'ONU que va proclamar una veritat irreductible i atemporal, "la igualtat de les dones ha de ser un component central en qualsevol intent per resoldre els problemes socials, econòmics i polítics", instem a les entitats locals a implementar accions concretes que promoguin la participació de les nenes en les decisions que afecten les seves vides.