SERVEI INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES (SIAD)

Publicat el 14/06/2017

 

Què és el SIAD?

Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) és un servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp i gestiona el Departament de Serveis Socials de l'ens comarcal.  

Ofereix INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT en tots els aspectes relacionats amb la vida de les DONES:

 • 1.- Acollida.
 • 2.- Suport psicològic.
 • 3.- Suport jurídic.
 • 4.- Atenció social.
 • 5.- Orientació i informació laboral.
 • 6.- Dinamització del teixit associatiu.
 • 7.- Detecció i atenció a les violències contra les Dones.
 • 8.- Grups socioinformatius i tallers d'eines personals.

A QUI S'ADREÇA?

A totes les dones dels municipis de la comarca del Baix Camp.

Ens trobareu al C/Dr. Ferran, 8. 43202 de Reus

977327155 ext:264

siad@baixcamp.cat

 

El desenvolupament d'aquest servei es basa en el Pla de Polítiques de Dones 2016-2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, des d'on es defineixen les línies estratègiques d'actuació per atendre aquest col·lectiu i lluitar contra la discriminació i la igualtat de gèneres.

 

Què és el Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp?

És un òrgan assessor, de consulta, de participació i de promoció de l’equitat de gènere i, en especial, de les dones de la comarca. Impulsarà accions, debats, plans, activitats tendents a afavorir un treball transversal a favor de la plena ciutadania.

Té representació política i social, mitjançant la federació de dones i entitats de dones de la comarca

Té com a finalitat desenvolupar polítiques de gènere a la comarca mitjançant el desplegament del Pla de les Dones del Baix Camp.

Funciona mitjançant la Junta permanent, que fa reunions bimensuals i és la que treballa i desenvolupa les accions, recomanacions, estratègies.. del Pla de Dones, i l’’assemblea, que es reuneix una vegada l’any .

 

LA REALITAT DEL TREBALL DOMÈSTIC I LA CURA DE PERSONES A CASA NOSTRA

 

El treball domèstic i de cura de persones continua sense tenir valor econòmic en la nostra societat, però els estudis de l’ús del temps i la quantificació del seu impacte en el PIB, , permeten avançar en la seva visibilització i reconeixement social.

 

Us volem presentar els resultats de l’estudi “Quantificació económica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya” ( Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, febrer de 2017)

Els dos principals objectius d’aquets estudi són, primer, posar en valor un conjunt de tasques de cura de la llar i la família que dins del mercat laboral tenen un valor econòmic –i quantificar-ho en termes de PIB a Catalunya- i, segon, subratllar la importància de la desigualtat en la distribució d’aquestes tasques no remunerades entre homes i dones, i els efectes que això té per a la situació econòmica de les dones.

 

Les principals conclusions d’aquest estudi  són:

 • 1.-El PIB del treball domèstic i de cura s’estima en 50.321 milions d’euros l’any 2015. Per tant, si és consideressin les tasques domèstiques, el PIB català s’incrementaria com a mínim un 23,4%, passant de 214.927 milions d’euros actuals als 265.248 milions el 2015.

 

 • 2.-Les dones són les que fan una major aportació al treball de la llar i la família (el 67% enfront del 33% els homes). És a dir, les dones contribueixen el doble que els homes al valor econòmic del treball domèstic i de cura.

 

 • 3.-Amb una distribució igualitària de les tasques domèstiques les dones podrien obtenir uns ingressos salarials bruts un 25% superiors als actuals. Per tant, la desigual distribució de tasques domèstiques acaba tenint un cost per a les dones de 8.852 milions d’euros anuals (equivalent al 4,1% del PIB de l’any 2015). O dit d’una altra manera, la distribució desigual de les càrregues domèstiques li costa a cada dona catalana 2.759 euros anuals.

 

 • 4.-La realització de tasques domèstiques i familiars segueix recaient majoritàriament sobre la població femenina, amb independència de la seva edat, situació laboral —ja siguin ocupades, parades o inactives—, tipus de llar o nivell d’estudis. Tanmateix, el temps mitjà diari dedicat per les dones a la llar i la família descendeix a mesura que augmenten el nivell educatiu dels membres de la llar.
 • En les llars amb fills menors de 10 anys, es perpetua el model tradicional de repartiment de tasques, l’home treballa més hores fora de casa i la dona treballa més hores dins de casa, donant com a resultat una càrrega total del treball per les dones màxima de 7 hores i 49 minuts. Aquesta etapa coincideix amb una edat de la dona compresa entre els 30 i els 44 anys.

 

 • 5.-Les principals tasques domèstiques són les relacionades amb els àpats, la neteja i el manteniment de la llar, la funció de cura de persones dependents, i les compres. Aquestes quatre funcions principals concentren el 81% del temps total dedicat a la llar i la família, i en totes elles la dedicació de les dones és força superior a la dels homes. De fet, els homes només assumeixen un major protagonisme en la funció de jardineria i atenció dels animals i en les reparacions, però totes dues activitats no arriben a representar el 10% del temps total dedicat al treball dedicat a la llar i la família.
 • 6.-En els 8 anys que van des de la realització de la primera EUT (2002-2003) i la segona (2010-2011), s’observa augment gradual de dedicació dels homes a les tasques de la llar i la família (23 minuts més), que pràcticament coincideix amb la disminució que fa la dona a aquestes tasques. Per tant, la tendència és positiva però el ritme és més lent del que seria desitjable. Si l’any 2011 les dones dedicaven 1 hora i 52 minuts diaris més que els homes a la llar i la família, a un ritme de reducció de 2,9 minuts per any, caldria esperar quatre dècades fins assolir la igualtat. Afortunadament, els canvis s’estan produint entre les noves generacions a un ritme més elevat.

 

Treballem per la equitat de gènere!!