ATENCIÓ A CUIDADORS / RES

Publicat el 08/05/2019

 

La Creu Roja és l’organització de voluntariat per antonomàsia del nostre país. De fet, al voltant de 17.000 voluntaris i voluntàries són els que, amb la seva tasca solidària, poden executar el gran gruix de la seva activitat humanitària i dirigeixen l’organització arreu.

 

A més, la Creu Roja compta amb el suport d’un equip de més de 1.200 tècnics i tècniques que ajuden a desenvolupar l’activitat diària més especialitzada. No seria possible realitzar tota aquesta tasca si no fos per l’àmplia base social de l’entitat, que, a més de les gairebé 17.400 persones voluntàries, compta amb més de 223.000 socis i sòcies. A través de les seves aportacions econòmiques desinteressades, els socis i sòcies ajuden a sostenir l’activitat de la Creu Roja.

 

Objectius

 

Com a principals objectius, amb el conjunt de projectes i programes, es pretén donar una resposta integral a les necessitats dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i, en concret, de la gent gran, les persones en situació de dependència o amb discapacitats físiques o psíquiques, així com dels seus cuidadors/es. 

 

El principal objectiu és afavorir la inclusió social i potenciar la seva autonomia i independència. Així mateix, també es pretén sensibilitzar la ciutadania en matèria de salut, a més de potenciar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per poder innovar i oferir uns serveis personalitzats i de qualitat. Es plantegen diferents programes per a la gent gran i atenció a la dependència, buscant la promoció de l’autonomia, tant per a ells com per als seus familiars...

 

Funcions

 

Des de l’àmbit, gestionem els projectes i programes adreçats al col·lectiu de persones grans o amb dependència i a les seves famílies o persones cuidadores, en col·laboració amb la xarxa d’assemblees territorials de la Creu Roja i diferents entitats i administracions.

 

Visió

 

La Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

 

Missió

 

Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

 

Adjuntem cartell