CURS DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL

Publicat el 04/06/2019

 

El Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l'aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

Objectius

 

Capacitar als monitors i monitores per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats d'educació en el lleure dirigides a infants i joves. · Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el temps de lleure. · Interioritzar la pròpia formació, implicant-s'hi i esdevenint subjectes actius del procés d'aprenentatge. · Aprofundir les capacitats i les competències que ha d'assolir el monitor/a de lleure. · Dotar d'eines i recursos per a l'organització d'activitats en el lleure educatiu.

 

Criteris d'avaluació

 

Assistència de, com a mínim, el 85% de cada mòdul teòric i 100% de les hores pràctiques. (x ) Prova d'avaluació: (x) escrita (x) pràctica. 1. Participació de l'alumne/a: Aquesta participació s'haurà de valorar, tant per a l'etapa lectiva com per a l'etapa de pràctiques, en funció de l'assistència, que no podrà ser inferior al 85% del total d'hores. 2. Assimilació dels continguts impartits: L'assimilació dels continguts impartits es valorarà mitjançant treballs, exercicis o proves, duts a terme en l'etapa lectiva del curs, i mitjançant la memòria de pràctiques. 3. Idoneïtat per a la funció: La idoneïtat implica el conjunt d'aptituds i actituds personals indispensables per complir la tasca com a monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil Els instruments d'avaluació específics del curs són: - Carpeta de competències - Treball en equip

 

Temari

 

El Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil consta de quatre mòduls dels quals tres són formatius i un de pràctiques: Mòdul formatiu MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores): - Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil. - Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut. - Elaboració de projectes en les activitats d'intervenció en el lleure infantil i juvenil. - Elaboració de la proposta d'activitats de lleure infantil i juvenil. - Mètodes d'avaluació d'activitats de lleure. - Estratègies i mètodes d'educació per a la salut. Mòdul formatiu MF1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores): - Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil en les propostes d'activitats de lleure. - Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal. - Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de lleure infantil i juvenil. Mòdul formatiu MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores): - Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les tècniques i recursos d'animació. - Tècniques d'animació, expressió i creativitat. - Tècniques pedagògiques del joc. - Tècniques d'educació ambiental. - Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 h)

 

Requisits d'accés al curs

 

Ser major de 18 anys

 

Condicions de matriculació

 

EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ ESTARA OBERT FINS QUE S'ACABIN LES PLACES. LA INSCRIPCIÓ ES DURÀ A TERME A TRAVES DE www.cruzroja.es/formacion. "Buscador de cursos" PER MÈS INFORMACIÓ PODEU CONTACTAR AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ DE CREU ROJA A TARRAGONA O PER MAIL: crojafor@cruzroja.es L'ASSISTENCIA ES OBLIGATORIA EL 85% DE CADA MÒDUL TEÒRIC I 100% DE LES HORES PRÀCTICS. UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS NO ES RETORNARA L'IMPORT DE LA MATRÍCULA. LA CREU ROJA ES RESERVA EL DRET D'ANUL.LAR O AJORNAR QUALSEVOL ACTIVITAT FORMATIVA QUE NO ARRIBI A UN MÍNIM D'ALUMNES INSCRITS I PAGATS ABANS DEL SEU INICI.

 

 

Adjuntem dates i horaris del curs