CURS DE PREMONITORS/RES D'ACTIVITATS DE LLEURE

Publicat el 14/05/2019

 

La Creu Roja organitza del 25 de maig de 2019 al 15 de juny de 2019 un curs de Premonitors/res d'activitats de lleure.

 

Aquest curs està adreçat a joves entre 15 i 17 anys que volen iniciar-se en el món del lleure educatiu. Té una durada de 20 hores presencials. El curs es fa en dissabte de 09.00 a 14.00 hore
 
Els objectius són:
 
 .Conèixer i valorar el paper que juga l'educació en el lleure a l'actualitat.
· Conèixer el procés de planificació, realització i avaluació d¿accions educatives en l'àmbit del lleure
· Oferir nocions bàsiques de psicologia evolutiva
· Oferir recursos lúdics i/o educatius per dinamitzar activitats.
· Oferir nocions bàsiques per treballar l¿educació per a la salut i la prevenció de riscos en les activitats de lleure.
 
Criteris d'avaluació:

Assistencia 85% i participació, motivació, puntualitat, implicació durant el curs.
Cada mòdul formatiu tindrà o bé una prova escrita, tipus test o de realització d'una activitat liderada per cadascun dels formadors/es de cada mòdul.
Es farà un seguiment de l'assistència al curs i, si no hi ha un mínim d'un 85%, l'alumne perd el dret a ser avaluat i per tant serà considerat NO APTE.
Certificat d'assistència i aprofitament.
 
Temari:

1. Pedagogia del lleure.
· Planificació de les activitats.
· L'equip educatiu.
2. Psicologia evolutiva.
3. Recursos pel temps de lleure.
4. Educació per la salut i introducció als primers auxilis.
 
Condicions de matriculació:

EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ ESTARA OBERT FINS QUE S'ACABIN LES PLACES. LA INSCRIPCIÓ ES DURÀ A TERME A TRAVES DE www.cruzroja.es/formacion. "Buscador de cursos" PER MÈS INFORMACIÓ PODEU CONTACTAR AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ DE CREU ROJA A TARRAGONA O PER MAIL: crojafor@cruzroja.es L'ASSISTENCIA ES OBLIGATORIA EL 85% DEL CURS. UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS NO ES RETORNARA L'IMPORT DE LA MATRÍCULA. LA CREU ROJA ES RESERVA EL DRET D'ANUL.LAR O AJORNAR QUALSEVOL ACTIVITAT FORMATIVA QUE NO ARRIBI A UN MÍNIM D'ALUMNES INSCRITS I PAGATS ABANS DEL SEU INICI.
 
Adjuntem cartell