DIVENDRES 17 DE JULIOL, PLE A L'AJUNTAMENT

Publicat el 16/07/2020

 

Divendres, 17 de juliol, a les 18.30h, a les Oficines Municipals de Les Masies Catalanes, tindrà lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de l'Albiol amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

I.-Aprovació de les actes de les sessions anteriors


II.- Assumptes administratius

 

2.1.- Donar compte de decrets d’Alcaldia

 

2.2.- Donar compte dels informes de tresoreria/intervenció a què fa referència la llei 15/2012, de 5 de juliol, referent al primer trimestre del 2020

 

2.3.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia per la qual s’aprova la liquidació del pressupost del 2019

 

3.4.- Proposta d’acord d’elecció del jutge de pau substitut de l’Albiol

 

3.5.- Proposta d’acord del conveni de col·laboració entre el departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Albiol per l’execució del projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la generalitat-mossos d’esquadra.

 

3.6.- Proposta d’acord d’adhesió al model del quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (qdcac).

 

3.7.- Proposta d’acord de sol·licitud de subvenció per a compensacions econòmiques de retribucions de càrrecs electes, any 2020

 

3.8.- Proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió  a la “Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz en las estrellas”

 

     III.-      Mocions, precs i preguntes

 

     IV.-     Informació d’alcaldia/regidories

 

 

L’Albiol, juliol de 2020

 

L’Alcalde

Mario Cortés Ayén