L’ATENCIÓ SANITÀRIA A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT ES CENTRALITZARÀ, DEL 19 DE JULIOL AL 17 DE SETEMBRE, AL CAP DE LA SELVA DEL CAMP

Publicat el 19/07/2021

Des de l’Ajuntament de l’Albiol compartim aquest comunicat de l’Àrea Bàsica de Salut de la Selva del Camp per informar la ciutadania del municipi

La direcció de l'ABS de La Selva del Camp informa que del 19 de juliol al 17 de setembre, l'atenció mèdica de l´ABS es farà centralitzada al CAP de La Selva, com a conseqüència de les següents circumstàncies:

 

 

1) la plantilla mèdica de l'ABS pateix actualment una absència del 40% de professionals (2 professionals d´un total de 5) i amb impossibilitat de substitució, debut a la mancança de professionals a nivell global. A aquesta situació s'afegeix el període vacacional, que ha estat organitzat per evitar el solapament dels professionals amb l'objectiu de garantir la cobertura del servei.

2) Aplicació del protocol oficial d'atenció de la pandèmia per Sars cov 2: garantir doble circuit assistencial (atendre en espais diferenciats la patologia no COVID /patologia COVID amb l’ús del equips de protecció) i mantenir l'aforament permès a la sala d'espera.

 

Es per això que amb l´objectiu de garantir l'assistència :

1) Es treballarà en agenda mèdica general i no en agendes per professionals i de manera centralitzada al CAP de La Selva.

Aquesta situació comportarà la priorització de les tasques a realitzar i la programació de les mateixes segons capacitat d'agenda per garantir la seva resolució.

2)Es diferenciarà entre tasques assistencials (atenció de patologia no Covid/ Covid) i tasques no assistencials (resultats de proves, tramitació renovacions de baixes laborals, informes prioritaris, receptes caducades...

3) S’implementarà la Gestió Infermera de la demanda, instaurada a l'ABS seguint indicacions del Catsalut, que permet la gestió i resolució d'alguns motius assistencials que han estat protocol·litzats pel Catsalut a tal efecte.

4) Serà de gran importància que els vilatans aportin als professionals d'admissions, administratius sanitaris, la informació mínima necessària en relació al seu motiu assistencial, per gestionar i resoldre de manera eficient el mateix.

5) Es manté operativa la agenda del metge Pediatra al CAP de La Selva.

6) Es manté la consulta d´infermeria i servei d´admissions al Consultori d'Almoster en l'horari habitual (dilluns tarda -dimecres i divendres matí).

7) Es continua cercant professionals amb el compromís de revertir aquesta situació , tan aviat sigui possible.