ORDENANCES FISCALS

Publicat el 03/02/2020

Plec d'ordenances fiscals 2020

 

L’Ajuntament de l’Albiol, en sessió Plenària celebrada el dia  11 d’octubre de 2019 va aprovar les noves ordenances municipals per a l’exercici 2020. 

 

L’expedient de modificació d’ordenances fiscals és el resultat de l’estudi acurat de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i del càlcul de les necessitats de finançament per a l’exercici 2020.

 

A continuació poden consultar  les ordenances fiscals per l’any 2020: