PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS (PMP)

Publicat el 20/01/2015

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, l'Ordre HAP 2105/2012 de l'ú d'octubre i la Disposició Primera de la Llei Orgànica9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el Sector Públic, l'art. 6 ap. 2 de Real Decret 635/2014, es publica als portals web, el període mig de pagaments i proveïdors.