FUNDACIONS

Publicat el 26/02/2016

A continuació es descriuràn les fundacions que creiem que siguin d'interès:

 

 

ACTIVITATS EDUCATIVAS MUSEU PAU CASALS

entrar notícia

 
Aquest mes d'octubre el Museu Pau Casals organitza un seguit d'activitats dins del Mes Pau Casals i l'Any Granados.

 

 

 

 

 

 

Fundació ítaca

web

 
La defensa i la difusió de la Declaració Universal dels Drets Humans impulsa el treball dels membres de la fundació amb el repte de treballar per aconseguir que tothom pugi gaudir dels drets que es deriven. Sota aquesta premisa naix la FUNDACIÓ ÍTACA l'any 1998 amb el compromís dels seus representants de suscriure aquests preceptes.
 

 

 

 

 

 

Fundació FAADA

www.faada.org

 
Les persones hem d'utilitzar la nostra veu per expressar allò que els animals no poden. Som els garants dels seus drets i per això, hem de comportar amb respecte davant la diversitat i l'entorn, sense discriminar el diferent.
 
Promovem que el respecte humà s'estengui a la resta d'animals.
 
Eva Fornieles 
Fundació FAADA
 
Tel: 936245538 ext.3