25N DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2019

Publicat el 20/11/2019

 

 

El proper dia 25 de novembre és el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Aquesta commemoració serveix perquè cada any la Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis renovem el nostre compromís en la lluita contra la violència masclista i consensuem un Manifest per visibilitzar i reflexionar sobre algun vessant d’aquesta violència i el seu abordatge.

 

Comentar-vos que aquest ajuntament per acord del Ple de la corporació de data 11-10-2019 va acordar subscriure el:

 

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de l’Albiol per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

 

Treballem tots plegats per fer un món més igualitari.