BONIFICACIÓ DE L'IBI PER L'ANY 2019

Publicat el 02/03/2016

En el Ple del passat mes de desembre, es van aprovar les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics per a persones, gravades per  l'IBI urbà  l'any 2019 que tinguin a càrrec persones amb minusvalia, siguin famílies nombroses o siguin titulars de masies disseminades i realitzin tasques de manteniment dels camins municipals.

 

Recordeu que en cas que us hi pogueu acollir, cal entregar presencialment la documentació a les oficines de l'Ajunament.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar al 977846160 o bé ajuntament@albiol.cat 

 

Us adjuntem la seguent documentació :