ENQUESTA DEL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC A VEÏNES I VEÏNS DE L’ALBIOL

Publicat el 26/02/2020

Les preguntes són relatives als hàbits de mobilitat, però han aixecat alarma i preocupació

 

Un dels accessos a Les Masies Catalanes. L'enquesta vol determinar els hàbits de mobilitat de la població del Camp de Tarragona 

 

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona du a terme aquests dies una enquesta telefònica i algunes veïnes o veïns de l’Albiol ja han estat contactats o bé se’ls contactarà en els pròxims dies per part de personal enquestador a fi i efecte de poder recollir dades estadístiques relatives als seus desplaçaments i hàbits de mobilitat.

 

Segons ha comunicat el Consorci del Transport Públic, les persones incloses en la mostra rebran, prèviament a la trucada del personal enquestador, una carta postal de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) demanant la seva col·laboració i, per tant, advertint-los prèviament que personal de l’empresa enquestadora es posarà en contacte telefònicament amb les persones receptores de la carta.

 

Tot i amb això, l’Ajuntament de l’Albiol ha tingut coneixement que algunes persones a les que s’ha contactat han rebut amb alarma i preocupació algunes preguntes formulades pel personal enquestador, sobretot quan se’ls ha demanat per l’hora habitual de sortida de casa, per l’hora de tornada, per si els desplaçaments es fan en cotxe o en quin tipus de vehicle, etc.

 

L’Ajuntament vol tranquilitzar les persones que han rebut o que rebran en primer lloc la carta i posteriorment la trucada telefònica ja que, segons ha confirmat el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, totes les respostes són sotmeses a secret estadístic, un requisit que l’empresa enquestadora està obligada a cumplir. Per als treballs d’enquestació ha estat contractada l’empresa Institut Opinòmetre i tot el seu personal està degudament acreditat i obligat legalment a preservar el secret estadístic.       

 

En total, l’entrevista telefònica és previst fer-la fins a finals del mes de maig de 2020 a unes 14.000 persones de les comarques de l’Alt i Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

En cas de dubte, l’Ajuntament de l’Albiol es posa a disposició de la ciutadania per resoldre qualsevol consulta sobre aquesta qüestió.