RICARD LÓPEZ, REGIDOR D'HISENDA: ‘EL PRESSUPOST DEL 2020 TÉ COM A PRIORITAT L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA’

Publicat el 02/03/2020

Entrevista al regidor d’Hisenda, Promoció Econòmica, Educació, Formació, Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Albiol

 

Ricard López Vargas és el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Albiol i el regidor responsable de les àrees d’Hisenda, Promoció Econòmica, Educació, Formació, Cultura i Festes del consistori albiolenc. Enginyer, professor d’ensenyament secundari, casat i pare de dues filles, va entrar a com a regidor i integrant de l’equip de Govern després de les eleccions municipals del passat mes de juny de 2019.

 

A finals de l’any passat i juntament amb els companys de l’equip de Govern, s’ha elaborat el pressupost municipal per al 2020, un document que segueix les directrius de la Diputació de Tarragona pel que fa a límits d’endeutament i d’inversió.

 

El pressupost d’enguany, de 468.798 euros, es caracteritza per un objectiu prioritari: treballem per aconseguir l’estabilitat pressupostària. Entre les diferents partides destaquen la destinada a personal, les partides destinades a l’atenció a les persones i el capítol d’inversions, en què es defineixen les actuacions més importants que es duran a terme aquest any.

 

- Podria explicar quines són, a grans trets, les línies mestres, els grans objectius  d’aquest pressupost per al 2020?

 

En aquest primer any de legislatura, i tenint en compte com ens hem trobat l’Ajuntament, el nostre gran objectiu és complir amb el Pla Econòmic i Financer (PEF), unes directrius pressupostàries marcades per la Diputació de Tarragona, que no s’han complert en els tres darrers exercicis, fet que podria comportar problemes per al municipi.

 

Malauradament l’Albiol no té ingressos industrials, turístics, o d’altres tipus. Les principals fonts d’ingressos són les transferències provinents de la Generalitat i de l’Estat, les subvencions, i els ingressos provinents dels impostos i les taxes que es recapten entre la ciutadania de l’Albiol. Per a poder complir amb els objectius fixats ha calgut reduir, quan ha sigut possible, les despeses municipals (festes més austeres, prioritzar les actuacions que es poden dur a terme si s’obté subvenció, reducció o contenció de mà d’obra, eliminació de petites despeses...etc).

 

-El capítol de personal, que en qualsevol administració és sempre un dels grans capítols de la despesa, en el cas de l’Albiol representa, aproximadament, una tercera part de la despesa total, uns 159.000 euros. Com valora aquesta proporció? La considera adequada?

 

El percentatge destinat a despeses de personal dins el pressupost municipal del 2020 es situa en el 33%. És un percentatge força normalitzat en poblacions similars en nombre d’habitants i recursos. En el cas de l’Albiol, però, s’ha d’entendre que la feina que genera el poble i la urbanització és superior a la que genera un nucli urbà únic amb el mateix nombre d’habitants.

 

A l’Albiol ens aniria bé poder augmentar el cens ja que, per exemple, si augmentéssim el nombre d’habitants en unes 200 persones, la feina que generaria aquest augment, en proporció, no seria excessiva, però es generarien més ingressos i, per tant, una major capacitat per incorporar personal per dur a terme noves iniciatives i per a les tasques pròpies de manteniment del municipi.

 

Finalment vull destacar que tenim previst sol·licitar una subvenció que ens permetrà la contractació d’una persona jove en pràctiques dins el programa de Garantia Juvenil.

 

Els regidors Ricard López, en primer terme, Sebastià Troyano, a l'esquerra, i Andreu Carrasco, al fons, el passat 27 de setembre, durant l'acte de lliurament dels xecs nadó a un dels albiolencs nascuts l'any 2019

  

- D’altra banda, els capítols relacionats amb l’atenció a les persones són sempre els més sensibles ja que afecten directament a la ciutadania. Podria explicar quines són les prioritats, des del punt de vista del pressupost, en aquest àmbit concret?

 

Les tres grans despeses pels albiolencs, pel fet de viure en aquest indret, són la llum, l’aigua i Impost de Béns Immobles (IBI). Respecte la despesa de la llum, com Ajuntament no hi podem intervenir, tot i que tenim previst organitzar una xerrada amb tècnics especialistes per informar a veïnes i veïns sobre la possibilitat de reduir la despesa reduint el consum.

 

Pel que fa a la factura de l’aigua, l’Ajuntament de l’Albiol manté una estreta relació amb COMAIGUA, l’empresa comarcal amb qui tenim diversos acords per donar aquest servei. Aquests acords preveuen, entre d’altres, accions de suport i d’ajut als albiolencs que més ho necessiten. Per tant, el que sí que podem garantir des de l’Ajuntament és que a cap veí o veïna del municipi que ho necessiti se li tallarà l’aigua.

 

En relació a l’IBI, l’Impost de Béns Immobles, actualment hi ha unes 20 famílies que per diferents motius han fet petició per beneficiar-se de les reduccions de l’impost, mitjançant la presentació de la documentació pertinent. Aquestes famílies, per tant, són beneficiàries d’un ajut directe que gestiona i atorga l’Ajuntament de l’Albiol.

 

Finalment, i pel que fa a altres ajuts i necessitats, l’Ajuntament destina una part del seu pressupost a donar suport a les famílies que més ho necessiten. Els veïns, amb cita prèvia, compten amb un servei d’atenció permanent a càrrec dels tècnics dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, els quals assessoren a les famílies, les informen, les orienten, fan diagnòstics i valoracions, detecten situacions de risc i gestionen les casuístiques que se’ls presenten. Aquest servei és molt ampli i, tot i que a l’Albiol és disponible, actualment, i afortunadament, se’n fa poc ús.

               

- El capítol d’inversions, un altre dels grans blocs del pressupost, és enguany d’uns 31.000 euros, una quantitat continguda i austera. Quines són les inversions que és previst dur a terme i, un cop assolida l’estabilitat pressupostària, cal preveure que el capítol d’inversions creixerà en propers exercicis? 

 

Enguany, i dins el pressupost del 2020, es duran a terme diverses inversions entre les quals vull destacar la dotació de mobiliari i la instal·lació del sistema de sanejament de l’alberg i la instal·lació de comptadors d’aigua amb servei de telemesura. Per a aquestes actuacions es va aconseguir, dins el darrer trimestre del 2019, una important subvenció de la Generalitat, a través de l’àrea de Dinamització Territorial.

 

Pel que fa a noves inversions, hem presentat o presentarem durant aquest exercici la documentació per acollir-nos a diverses subvencions incloses en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), gestionat per la Generalitat.

 

En aquest sentit, hem sol·licitat al PUOSC, entre d’altres, subvencions per poder construir un magatzem municipal, així com per a eines i diversos materials. També hem sol·licitat, dins el PUOSC, ajuts per dotar d’enllumenat LED els carrers de Les Masies Catalanes, per finalitzar les obres de la Casa de la Vila i per restaurar la muralla del Castell.

 

D’altra banda, aviat sortiran les bases per a sol·licitar noves inversions dins el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i actualment estem treballant en la definició dels projectes que hi presentarem.

 

Cal tenir en compte que durant l’any 2019 es van acabar d’executar les subvencions del PAM 2017, 2018 i 2019, ja que habitualment, l’any en què se sol·liciten aquests ajuts no és l’any en què s’executen. Normalment l’Ajuntament coneix les subvencions a les que es podrà acollir dins el segon semestre de l’any. Un cop sabut això cal dur a terme els projectes tècnics corresponents i, finalment, cal dur a terme la licitació de les obres a realitzar. Per tant, són processos lents i que es desenvolupen en diverses anualitats.

 

-A banda de la seva responsabilitat com a regidor d’Hisenda, vostè també s’ocupa d’altres àrees municipals i entre elles de Promoció Econòmica. Com valora la futura posta en marxa del nou Alberg de l’Albiol?

 

Pel que fa a la promoció de la vila, cal dir que fins ara mantenim la línia de l’anterior legislatura, però la nostra intenció és treballar diferents maneres de donar a conèixer el nostre municipi aprofitant les noves tecnologies i les possibilitats que ens ofereixen. Estem treballant en l’actualització de la pàgina web municipal i per donar a conèixer el nostre municipi tant a través dels mitjans de comunicació tarragonins com a través d’altres publicacions online i offline d’àmbit turístic.

 

Pel que fa a l’Alberg, estem treballant perquè a través d’aquesta instal·lació més i més persones coneguin el nostre municipi i el nostre terme municipal (senderisme, btt, rutes de muntanya, etc) i estem valorant la millor forma de gestionar el seu funcionament. En els propers mesos es durà a terme el concurs per licitar la gestió d’aquest equipament, que sens dubte actuarà com un revulsiu important per a la promoció del nostre municipi.

 

Concorregut i exitós taller d'aperitius nadalencs organitzat per l'Associació de Dones, amb el suport de la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Albiol, celebrat pocs dies abans de les passades festes de Nadal

 

 - I passant a altres aspectes, i més concretament als capítols d’Educació,  Formació i Cultura i Festes. L’Albiol gaudeix d’una bona salut pel que fa a la participació ciutadana en les diferents convocatòries que es van succeïnt durant l’any, i més concretament en la recollida de la carta als Reis Mags, en les festes de les Virtuts, en la de Les Masies Catalanes, en la Festa Major de Sant Miquel…quina serà la línia que es seguirà en aquestes convocatòries?

 

Sobre aquest tema hem sigut criticats per l’oposició per fer festes austeres. És cert que ho hem fet així i ho hem fet de manera intencionada. La nostra idea és que la festa la fa la bona participació de la gent i que no és necessari gastar el doble de la dotació pressupostària aprovada en el pressupost.

 

La festa, si més no, està organitzada per a tothom; però sobretot està organitzada pels nostres veïns i té com a públic objectiu i preferent els nostres veïns i veïnes. Fins avui hem tingut una molt bona participació dels albiolencs i les albiolenques en les activitats que hem organitzat. Destaquen en aquestes convocatòries el bon ambient que hi ha hagut, a més de la satisfacció generalitzada dels que han participat en els diferents actes.

 

En altres ocasions havíem vist alguna festa en la que el 90% de la gent que hi participava eren d’altres pobles propers, i en les quals era molt evident l’absència dels nostres veïns. Estem contents que veïns d’altres poblacions vinguin a conèixer les nostres festes, però el que ens fa sentir especialment orgullosos és la participació d’albiolenques i albiolencs.

 

Recordem la desbordada assistència al taller de cuina que es va organitzar amb l’Associació de Dones i que repetirem!!

 

O la recollida de cartes per part del patge reial, activitat en la que més de 40 nens i nenes van participar en un taller de dibuixar sobre samarretes, mentre molts d’altres gaudien dels inflables.  La fideuà a la festa d’estiu de Les Masies Catalanes va tenir més de 140 comensals, mentre que al dinar de Festa Major de l’Albiol hi van participar unes 150 persones.

 

La nostra intenció és recuperar la cohesió veïnal. Volem fer de les festes un punt de retrobament de veïns i familiars i que mitjançant la convivència millorin les relacions i puguem compartir molts bons moments.

El regidor Ricard López el passat 15 de juny de 2019 votant durant el Ple de constitució del nou Ajuntament
Les Kellys, un dels espectacles de la Festa Major 2019, saludant al regidor de Festes
El regidor Ricard López al taller de pintar i dibuixar samarretes durant les passades festes de Nadal