L'AJUNTAMENT DE L'ALBIOL S'ADHEREIX A LA CAMPANYA DE SUPORT A LA FUNDACIÓ PAU CASALS

Publicat el 05/04/2019

 

L’Ajuntament de l’Albiol i la Fundació Pau Casals (Premi Nacional de Cultura 2018) han iniciat una relació de col·laboració amb la signatura d’un conveni en el marc del programa “Pau Casals i els Municipis de Catalunya” que permet que tots els ciutadans i ciutadanes del municipi de l’Albiol puguin visitar gratuïtament el Museu Pau Casals en el període 2019-2021.

 

Mitjançant aquest programa es vol mantenir viu el record i els valors que Pau Casals va defensar, impulsant que les noves generacions coneguin una de les figures més universals de cultura catalana i garantint que el mestre continuï essent un dels referents culturals de la nostra memòria col·lectiva.

 

La col·laboració i el suport de l’Albiol amb la Fundació Pau Casals és molt important per tal que la Fundació pugui continuar desenvolupant la seva tasca cultural, social i musical, i fer arribar a les joves generacions el llegat viu d’un dels noms més universals de la cultura catalana.

 

La Fundació Pau Casals la van crear el 1972 el mateix Casals –un any abans de morir– i la seva dona, Marta Montañez. El primer objectiu de la Fundació, segons l'article 6 dels seus estatuts, és "conservar i millorar la Casa Museu Pau Casals de Sant Salvador (el Vendrell)".  El patronat de la Fundació ha estat presidit, des de la seva creació, pel corresponent abat de Montserrat.

Al cap de poc de morir Pau Casals, el 1974 es van obrir les portes d'algunes sales de la finca al públic, com la Sala de la Música i la Sala del Sentiment, reconvertida ara en pinacoteca. Un parell d'anys després, el 1976, es va inaugurar la primera versió de la casa museu. Es tracta d’un dels 10 millors museus d’Europa dedicats a un músic, i un servei de vocació pública obert tot l’any, que permet una passejada per la biografia del mestre i pel seu llegat humanístic i musical. A més de la preservació del llegat del mestre, la Fundació promou la difusió dels valors de la música i el seu compromís amb la dignitat de les persones, i desenvolupa projectes de suport als joves violoncel·listes.

 

El Museu Pau Casals és un museu centrat en la vida i obra de Pau Casals, que es troba al passeig marítim de Sant Salvador, al Vendrell. Es va inaugurar l'any 1974. El museu té la missió de conservar, preservar i fer difusió de la figura de Pau Casals, la seva obra i el seu patrimoni.

 

Dins de la casa museu Pau Casals es troben recopilats i exposats diverses escultures, pintures, instruments musicals, fotografies, autògrafs, mobles i altres objectes personals del músic.

Mentre Pau Casals vivia a Catalunya va dedicar-se a formar una col·lecció privada de pintura catalana. Actualment es poden veure al museu obres d'artistes vinculats a la Sala Parés i al cercle de Joan Merli

 

El fons documental de la Fundació Pau Casals es troba conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. Aquest fons està format amb tota la documentació referent tant a la vida personal com professional del mestre entre 1876 i 1976. Hi destaquen algunes de les seves composicions i la seva correspondència personal, on es pot constatar la relació que va mantenir amb diverses personalitats del món de la cultura catalana i, en general, amb els diversos àmbits de la cultura, la política i la societat coetànies. També destaca l'apartat de documents sonors i d'imatge.

 

L'Ajuntament de l'Albiol vol homenetjar la figura de Pau Casals donant suport a la fundació que ell va crear per promoure els valors de la música, la pau i la convivència i mantenir els lligams del seu llegat cultural i humanístic amb Catalunya, promovent la visita a les instal·lacions del Museu Pau Casals.

 

La Fundació Pau Casals donarà accés gratuït a la visita del Museu Pau Casals, ubicat a Vil·la Casals a Sant Salvador (El Vendrell)  a tots els veïns del municipi de l'Albiol que acreditin estar empadronats a l'esmentat municipi, mitjançant la presentació d'un document oficial vigent (DNI, passaport, certificat d'empadronament o document equivalent).