L'AJUNTAMENT DE L' ALBIOL ES SOLIDARITZA AMB L' ALZHEIMER

Publicat el 18/01/2019

 

L’Alzheimer és una de les formes més freqüents de demència. Segons l'OMS, aproximadament 26 milions de persones pateixen algun tipus de demència (un cas cada 3 segons). 35,6 milions de persones al món patien demència l'any 2010, augmentant a 65,7 milions l'any 2030 i 115,4 milions l'any 2050 (més del 60% és Demència tipus Alzheimer). La incidència, els nous casos cada any, se situa en el 5% en persones majors de 65 anys i entre el 15% i el 20% en persones majors de 80 anys. Al voltant de 800.000 persones pateixen Alzheimer a Espanya, a Catalunya s'estima més de 51.000 casos. La qual cosa ens fa pensar que al municipi de Reus hi ha al voltant de 4000 casos, i a la comarca del Baix Camp augmentarien les dades fins a 7000 persones. 

 

L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre constituïda per treballar contra els efectes de la Malaltia d'Alzheimer a la comarca Baix Camp, es constitueix el dia 23 de novembre de 2003, a la ciutat de Reus. L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp (AARBC) és una entitat de reconeguda trajectòria a Reus i comarca, així com a nivell de l’àmbit autonòmic i de l’estat espanyol. Des del 2003 fa una tasca de responsabilitat amb el col·lectiu afectat per l’Alzheimer. Les activitats que desenvolupa van adreçades a les persones diagnosticades de la Malaltia d’Alzheimer i d’altres demències; així com, també adreçades als seus cuidadors, principalment familiars. També fa una labor molt important envers a la ciutadania en general, oferint gratuïtament un servei d’informació, orientació i assessorament vers la problemàtica.

 

El programa comporta un tractament d’estimulació i una atenció integral adreçada a la persona afectada per la malaltia i als cuidadors familiars implicats, oferint una atenció i seguiment professional. 

 

Objectiu general del programa


Incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones amb la malaltia d’Alzheimer i la del seus familiars cuidadors.


Objectius específics del programa


- Donar atenció especialitzada a un problema soci sanitari específic
- Conscienciar a la societat de la idoneïtat del tractament d’estimulació per a les persones amb la malaltia
- Potenciar l'autonomia de la persona amb la malaltia d'Alzheimer
- Potenciar la implicació de la família en el tractament i fomentar la tranquil·litat i la sensació de control de la situació
- Prevenir la claudicació i la sobrecàrrega del cuidador
- Informar, conscienciar i sensibilitzar a la comunitat
- Humanitzar l’atenció i el tractament; així com, dignificar a la persona amb la malaltia.
- Potenciar el contacte amb la realitat i evitar l’aïllament social.
- Apropar l’atenció de l’associació als domicilis de la comarca
- Facilitar a la societat civil el procés de participació activa dins de la trama social (voluntariat)

El nostre municipi ha estat acreditat per la CEAFA (Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demencies) com a municipi de l'Alzheimer.

L'Associació d'Alzheimer de Reus posarà un punt d'informació  per tal d'orientar sobre les possibles estratègies per afrontar la convivència amb la malaltia.

 

El punt d'informació començarà el mes de gener, cada segon dilluns de mes de 12.00 a 13.30 hores a les oficines municipals de Masies Catalanes.

 

Creiem és un servei interessant per lluitar contra els efectes d'aquesta malaltia degenerativa