RENOVACIÓ DE 36 CONTENIDORS A L'ALBIOL

Publicat el 08/11/2019

 

 L’Ajuntament de l’Albiol renova 36 contenidors per millorar la recollida dels residus

 

L’Ajuntament de l’Albiol ha renovat una part dels contenidors per a la recollida dels residus que es generen al municipi amb l’objectiu de millorar el servei, ja que els contenidors que hi havia fins ara tenien molts anys i alguns d’ells ja no estaven en bones condicions. Concretament s’han canviat un total de 36 contenidors, dels quals 27 són per a la recollida del rebuig i 9 per a la recollida selectiva de la fracció orgànica. Cada un d’aquests contenidors té una capacitat de 1.100 litres.

 

Al nucli antic de l’Albiol se n’han instal·lat dos en cada una en les dues àrees de contenidors existents: una amb contenidors de rebuig i d’orgànica i una altra que, a més d’aquests dos, també té contenidors per a la recollida selectiva de paper, envasos de vidre i envasos lleugers. 

 

A Les Masies Catalanes s’han instal·lat 25 contenidors de rebuig i 7 d’orgànica en les 7 àrees que hi ha distribuïdes per la urbanització on hi ha contenidors per a recollir selectivament totes les fraccions dels residus esmentades. A més a més, cal recordar que Masies Catalanes també compta amb una deixalleria on s’hi poden dipositar restes de poda i altres deixalles. 

 

La instal·lació dels 36 contenidors nous suposa per a l’Ajuntament de l’Albiol una inversió de 1.772 euros anuals durant 8 anys, ja que l’Ajuntament s’ha acollit a una fórmula de “renting” proposada per l’empresa pública comarcal Secomsa, encarregada de la recollida dels residus al municipi i a tota la comarca, excepte Reus. Aquesta fórmula inclou la instal·lació dels nous contenidors, el manteniment, la reparació i la substitució sense cost dels contenidors, cas que fos necessari.

 

Segons dades de 2018, l’Albiol va generar 224,18 tones de residus (483 kg per habitant i any), dels quals es recicla el 65 per cent dels residus, comptant totes les fraccions inclosa la poda i els voluminosos (mobles vells, etc). Aquest 65 per cent de recollida selectiva situa l’Albiol com un dels pocs municipis de la comarca en complir amb la normativa europea que té com a objectiu el reciclatge del 60 per cent dels residus, una fita que s’ha d’aconseguir l’any 2020. 

 

Per últim, cal recordar les freqüències de la recollida de les diferents fraccions dels residus:

 

  • dimecres: rebuig i envasos al nucli antic i a Masies, en dues rutes diferents
  • dijous: orgànica al nucli antic i paper al nucli antic i a Masies, en dues rutes diferents
  • divendres: rebuig a Masies
  • dissabte: orgànica a Masies

 

El vidre es recull un cop cada 8 setmanes, al nucli antic, i cada 4 setmanes a Les Masies Catalanes.