ORDENANCES FISCALS

Publicat el 24/10/2014

Plec d'ordenances fiscals 2017

 

L’Ajuntament de l’Albiol, en sessió Plenària celebrada el dia  7 d’octubre de 2016 va aprovar les noves ordenances municipals per a l’exercici 2017. 

 

L’expedient de modificació d’ordenances fiscals és el resultat de l’estudi acurat de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i del càlcul de les necessitats de finançament per a l’exercici 2017.

 

A continuació poden consultar  les ordenances fiscals per l’any 2017: