BASE GESTÍO D'INGRESSOS

Publicat el 20/11/2014

l'Ajuntament de l'Albiol té delegada la Gestió de tributs a:

BASE GESTIÓ D'INGRESSOS

Misericòrdia,34

43205 REUS

977775320

www.ens.baseonline.cat

 

Per a més informació poden trucar a les oficines municipals de l'Ajuntament de l'Albiol 977846160.