SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Publicat el 20/11/2014

 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

L’Ajuntament de l’Albiol ofereix un servei municipal d’aigua als dos nuclis de població del Municipi, el Nucli Antic (poble de l’Albiol)  i també a la urbanització de les Masies Catalanes.

El servei al poble es fa mitjançant una captació d’aigua,que es  bombeja a dos dipòsits situats al camí de l’Albiol a la carretera de Vilaplana , on es realitza la cloració i la distribució de l’aigua fins als domicilis. .

Al nucli antic tot  el procés , mes  la lectura i la facturació corresponent es realitza mitjançant personal del nostre Ajuntament.

A la Urbanització de les Masies Catalanes, l’aigua prové de la compra al CAT (Consorci d’aigües de Tarragona), que la situa al primer dipòsit , on es fa el procés de cloració i es bombeja als altres dos  dipòsits existents a la urbanització i finalment es distribueix als clients.

L’Ajuntament te contractat a l’Empresa COMAIGUA, les lectures mensuals dels comptadors, la  facturació, les possibles avaries i l’assessorament tècnic.

Per contactar amb COMAIGUA, poden dirigir-se a:

 

www.comaigua.cat 

Telèfon:900 100 341

 

 

Raval de Gràcia, 38

43850 CAMBRILS

Telèfon oficines: 977 369 685 - 902250070

Telèfon avaries : 900304470

Pagina web : www.comaigua.cat

 

També els dilluns i dijous de 9:00h. a 13:00h. els atendran a l’adreça següent

C/Castella, 2B

Telèfon:  977 844 502

La Selva del Camp

 

Com sempre, qualsevol consulta, incidència o suggeriment es poden dirigir a l’Ajuntament de l’Albiol, telèfon 977846160.